DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  calyx ของ ...
   
  calyx ความหมาย คือ ชั้นของกลีบซึ่งอยู่วงนอกสุดของดอก ทำหน้าที่ห่อหุ้มหรือปกคลุมส่วนอื่นของดอกขณะที่ดอกยังตูมอยู่ ส่วนมากมีสีเขียวหรือ สีอื่นซึ่งไม่สดสวยสะดุดตาเหมือนกับกลีบดอก กลีบเลี้ยงอาจแยกกันเป็นกลีบ ๆ หรือเชื่อมติดกันที่โคน เรียกส่วนที่ติดกันนี้ว่า ?หลอดกลีบเลี้ยง (calyx tube)? และส่วนปลายที่แยกกันเป็นกลีบ ๆ เรียกว่า ?แฉกกลีบเลี้ยง (calyx lobe)?
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)