DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  cordate ของ ...
   
  cordate ความหมาย คือ โคนใบลักษณะคล้ายฐานของรูปหัวใจ เช่น ใบพวงชมพู ใบจิงจ้อ เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)