DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ตะขอหรือหนามยึดเกาะ ของ ...
   
  ตะขอหรือหนามยึดเกาะ ความหมาย คือ อาศัยตะขอหรือหนามสำหรับเลื้อยพันกับสิ่งค้ำจุน เช่น หวาย กุหลาบ การเวก
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)