DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  เป็นวงรอบ  ของ ...
   
  เป็นวงรอบ ความหมาย คือ ใบจำนวนมากกว่าสองใบติดรอบแกนที่ข้อเดียวกันเป็นวง เช่น พญาสัตบรรณ บานบุรี เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)