DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  ผลเมล็ดเดียวแข็ง ของ ...
   
  ผลเมล็ดเดียวแข็ง ความหมาย คือ ผลสดที่มีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว ผนังผลชั้นใน (endocarp) แข็งหุ้มส่วนของเมล็ดไว้ ผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) เป็นเนื้อนุ่มเช่น มะม่วง มะปราง พุทรา หรืออาจจะเป็นเส้นเหนียว ๆ เช่น มะพร้าว เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)