DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  พืชบก ของ ...
   
  พืชบก ความหมาย คือ พืชที่ขึ้นอยู่บนดิน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)