DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปเงี่ยงใบหอก ของ ...
   
  รูปเงี่ยงใบหอก ความหมาย คือ โคนใบคล้ายฐานของหัวลูกศร แต่กางออกไปด้านข้าง เช่น ใบผักบุ้ง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)