DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปใบหอก  ของ ...
   
  รูปใบหอก ความหมาย คือ ใบที่มีส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางใบ ค่อย ๆ แคบสู่ปลายใบ ความยาวอย่างน้อยเป็นสามเท่าของความกว้าง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)