DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปลิ่ม ของ ...
   
  รูปลิ่ม ความหมาย คือ โคนใบเรียวสอบมาหาก้านใบตรง ๆ แล้วจรดกันคล้ายรูปลิ่ม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)