DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  หยักซี่ฟัน ของ ...
   
  หยักซี่ฟัน ความหมาย คือ ขอบใบจักตื้น ๆ รอยจักแต่ละอันจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับขอบใบ ทำให้ปลายที่เป็นมุมแหลมชี้ออกไปทางขอบใบ ตัวอย่างเช่นใบบัวสายชนิดดอกสีขาว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)