DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  aquatic plant ของ ...
   
  aquatic plant ความหมาย คือ พืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำ พืชน้ำสามารถแบบออกได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พืชใต้น้ำ (submerged plant) พืชโผล่เหนือน้ำ (emerged plant) พืชลอยน้ำ (floating plant) และ พืชชายน้ำ (marginal plant)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)