DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  bilabiate ของ ...
   
  bilabiate ความหมาย คือ กลีบดอกเชื่อมติดกันที่โคน ปลายแยกเป็น 2 ส่วนไม่เท่ากัน โดยมากส่วนบนมักแยกเป็น 3 แฉก และส่วนล่างมักเป็น 2 แฉก ตัวอย่างเช่น ดอกโหระพา กะเพรา ฤาษีผสม
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)