DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  alternate ของ ...
   
  alternate ความหมาย คือ ใบเรียงสลับข้างกันไปบนกิ่ง ที่ข้อเดียวกันบนกิ่งจะมีใบเพียง 1 ใบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)