DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  หยัก ของ ...
   
  หยัก ความหมาย คือ ขอบใบเว้าลึกลงไป ?น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง? ของระยะจากขอบใบไปถึงเส้นกลางใบหรือโคนใบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)