DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  เหง้า ของ ...
   
  เหง้า ความหมาย คือ ลำต้นใต้ดินที่เจริญทอดไปตามแนวระดับ แตกแขนงได้มาก และมีรูปร่างไม่แน่นอน ส่งใบขึ้นมาเหนือดิน ส่วนที่อยู่ใต้ดินเห็นข้อ ปล้อง ชัดเจน ที่ข้อมีใบเกล็ด (scale leaf) หุ้มตา และมักจะพบรากพิเศษที่ข้อด้วย เช่น ข่า ขิง เหง้าพุทธรักษา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)