DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  acorn ของ ...
   
  acorn ความหมาย คือ ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว มีใบประดับที่แข็งและซ้อนกันเป็นรูปถ้วยรองรับ เช่น ผลก่อ โอ๊ค
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)