DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  achene ของ ...
   
  achene ความหมาย คือ ผลขนาดเล็ก มีเมล็ดเดียว ผนังผล (pericarp) แห้ง บางและเหนียว ไม่เชื่อมติดกับเมล็ด เช่น ผลบัวหลวง ทานตะวัน ซึ่งมักเรียกกันว่าเมล็ด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)