DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  แหลม ของ ...
   
  แหลม ความหมาย คือ ขอบใบทั้งสองด้านสอบเข้าชนกันที่ปลาย โดยด้านข้างของปลายนี้ตัดตรงหรือโค้งนูนเล็กน้อย
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)