DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  หยักมน ของ ...
   
  หยักมน ความหมาย คือ ขอบใบหยักเป็นโค้งเล็ก ๆ ต่อเนื่องกัน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)