DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  สลับระนาบเดียว ของ ...
   
  สลับระนาบเดียว ความหมาย คือ ใบเรียงสลับอยู่สองข้างของแกนกลางและอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด เช่น ใบแสยก เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)