DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปไต ของ ...
   
  รูปไต ความหมาย คือ ใบรูปร่างคล้ายไตหรือเมล็ดถั่วดำ มักจะติดกับก้านใบตรงรอยเว้าเป็แอ่งลึกด้านข้าง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)