DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปเคียว ของ ...
   
  รูปเคียว ความหมาย คือ ใบรูปร่างคล้ายเคียวหรือเสี้ยวพระจันทร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)