DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปเงี่ยงลูกศร ของ ...
   
  รูปเงี่ยงลูกศร ความหมาย คือ โคนใบมีรูปร่างคล้ายฐานของหัวลูกศร ตัวอย่างเช่น ใบบอน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)