DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รอบข้อ ของ ...
   
  รอบข้อ ความหมาย คือ ลักษณะของใบที่ไม่มีก้านใบ แต่ส่วนโคนของแผ่นใบแผ่ออกโอบหุ้มลำต้นไว้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)