DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปขอบขนาน ของ ...
   
  รูปขอบขนาน ความหมาย คือ ใบมีขอบสองข้างขนานกัน ความยาวเป็นสองหรือสามเท่าของความกว้าง เช่น ใบกล้วย ใบมะขาม เป็นต้น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)