DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  รูปไข่กลับ ของ ...
   
  รูปไข่กลับ ความหมาย คือ ใบคล้ายใบรูปไข่ แต่กลับกันโดยส่วนที่กว้างที่สุดอยู่เหนือกึ่งกลางใบ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)