DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  พืชชายน้ำ ของ ...
   
  พืชชายน้ำ ความหมาย คือ พืชที่ขึ้นอยู่ตามริ่มตลิ่ง ชายน้ำ ชายคลอง มีรากเจริญอยู่ใต้ดิน ลำต้นอาจเจริญอยู่ใต้ดิน หรือบางส่วนพ้นน้ำ ใบและดอกเจริญเหนือน้ำ ตัวอย่างพืชชายน้ำได้แก่ โสน พืชน้ำกลุ่มนี้คล้ายกับพืชโผล่เหนือน้ำ หรือบางชนิดก็เป็นทั้งพืชชายน้ำและพืชโผล่เหนือน้ำ เช่น กกบางชนิด
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)