DekGenius.com
Search :
คำศัพท์พฤกษศาสตร์ :ความหมาย  เป็นหลอด ของ ...
   
  เป็นหลอด ความหมาย คือ กลีบดอกติดกันเป็นหลอดยาวหรือรูปทรงกระบอก ปลายแยกเป็นแฉกสั้น ๆ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)