DekGenius.com
Search :
Computer Dictionary : Mean of  matching is ...
   
  matching ความหมาย คือ กระบวนการทดสอบข้อมุลสองชุด ที่มีความเหมือนกัน หรือกระบวนการค้นหาข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับข้อมูลที่มีอยู่
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)