DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  Ampere Andre Marie คือ ...
   
  Ampere Andre Marie ความหมาย คือ ชื่อของนักฟิสิกส์ และเป็นนักเขียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส (1775-1836) ซึ่งนำมาใช้เรียกหน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้า คือ แอ็มแพ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)