DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  analogous colors คือ ...
   
  analogous colors ความหมาย คือ ลักษณะสีที่ใกล้เคียงกัน เช่น สีแดง, สีส้ม และสีส้มแกมเหลือง ฯลฯ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)