DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  angel bed คือ ...
   
  angel bed ความหมาย คือ เตียงนอนแบบมีประทุนซึ่งกักไว้เพียงช่วงหัวเตียงเท่านั้น ไม่มีเสาเตียว แต่ใช้หิ้วหรือแขวนไว้ด้วยโซ่มีขอหิ้วติดเพดาน ใช้มุ้งผ้าโปร่งหรือผ้าแพรคุมลงมา
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)