DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  accelerating pump linkage คือ ...
   
  accelerating pump linkage ความหมาย คือ ก้านสปริงปั๊มคันเร่ง (เป็นสปริงรับการปิดเปิด และจังหวะของคันเร่งจากปลายก้านต่อของคันเร่งเครื่องยนต์)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)