DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  accelerating pump piston คือ ...
   
  accelerating pump piston ความหมาย คือ ลูกสูบทองเหลือง หรือหนังอัดในกระบอกสูบปั๊มพ์เร่งน้ำมันเครื่อง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)