DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  adjustable parallels คือ ...
   
  adjustable parallels ความหมาย คือ แท่งโลหะหรือไม้รูปลิ่มสองแท่ง สำหรับจัดแต่ระยะให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)