DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  adjustable reamer คือ ...
   
  adjustable reamer ความหมาย คือ เครื่องคว้านรู ที่ปรับขนาดให้กว้างหรือแคบลงได้
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)