DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  back kick คือ ...
   
  back kick ความหมาย คือ การกระตุกกลับของเครื่องยนต์แบบเดียวกับ back firing (แบบนี้เกิดขึ้นในขณะใช้คันเหล็กหมุนสตาร์ทเครื่องหน้ารถ เป็นเหตุทำให้ข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ตีกลับ)
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)