DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  bearing plate คือ ...
   
  bearing plate ความหมาย คือ แผ่นโลหะหรือไม้ทำหน้าที่แผ่รับน้ำหนักที่รับให้กระจายลงสู่เสา หรือกำแพง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)