DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  braciong คือ ...
   
  braciong ความหมาย คือ แกงแนง, ค้ำยัน : ส่วนที่ใช้ในการค้ำยันอากาศหรือโครงสร้างให้แข็งแรง
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)