DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  brush contact pressure คือ ...
   
  brush contact pressure ความหมาย คือ ความกดหรือความอัดของหน้าแปรงถ่าน เพื่อให้สัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)