DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  brush contact surface คือ ...
   
  brush contact surface ความหมาย คือ พื้นหน้าของแปรงถ่านที่ให้สัมผัสรับกับคอมมิวเตเตอร์
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)