DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  calibration คือ ...
   
  calibration ความหมาย คือ การวัดสอบ [สำรวจ]: การเทียบมาตรฐาน [การพิมพ์, เครื่องปรับอากาศ]: การสอบเทียบ [มาตรวิทยา]: การปรับเทียบ [ไฟฟ้าสื่อสาร]
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)