DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  cold molding componds คือ ...
   
  cold molding componds ความหมาย คือ (พล๊าสติค) ส่วนประกอบที่จะนำมาเทพิมพ์เย็น, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ให้สารประกอบเกาะตัวและอื่น ๆ อัดลงในแม่พิมพ์ แล้วจึงนำเข้าอบความร้อนให้แข็งตัว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)