DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  color harden คือ ...
   
  color harden ความหมาย คือ (โลหะ) ทำให้แข็งแกร่งด้วยชุบจนได้สีที่กำหนด เช่นการชุบให้เป็นสีกระบอกปืน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)