DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  color for tempering คือ ...
   
  color for tempering ความหมาย คือ ลักษณะของสีในการชุบเหล็ก, ซึ่งจะปรากฏสีดังต่อไปนี้, สีขาว, สีฟางข้าวอ่อน, สีฟางข้าวเข้ม, สีฟ้าและสีม่วง, การตรวจสอบสีในการชุบเป้นไปตามอันดับสี จนกระทั่งถึงสีแสดงความเข้มเท่าที่ต้องการ
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)