DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  crimping คือ ...
   
  crimping ความหมาย คือ การอัดของวงแหวนโลหะทำให้ขอบเป็นรอยย่น ซึ่งเป็นการลดทอนความกว้างขวางของเส้นผ่าศูนย์กลาง การพับของขอบเป็นรอยย่น
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)