DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dam, arch คือ ...
   
  dam, arch ความหมาย คือ เขื่อนโค้ง : เขื่อนคอนกรีตหรือหินที่มีกำแพงด้านเหนือน้ำโค้ง เพื่อเพิ่มการต้านทานแรงดันของน้ำ โดยออกแบบให้ใช้น้ำหนักถ่วงของตัวเขื่อนและแรงลัพธ์กระทำต่อฐาน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)