DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  daubing คือ ...
   
  daubing ความหมาย คือ (โรงหล่อ) การตบแต่ง ฉาบหรือหยอดแกนหล่อภายหลังที่ให้ความร้อนพอสมควรแล้ว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)