DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  dead คือ ...
   
  dead ความหมาย คือ (การพิมพ์) ตัวพิมพ์ในกรอบที่พิมพ์ผ่านไปแล้ว และเตรียมจะแจกตัว
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)