DekGenius.com
Search :
Engineering (คำศัพท์วิศวกรรม) : ความหมายของคำว่า  drum คือ ...
   
  drum ความหมาย คือ หัวกว้าน, กระบอกม้วนเชือก, ถังกลมใหญ่สำหรับผสมคอนกรีตของเครื่องผสมคอนกรีต ซึ่งใช้เครื่องจักรหมุน
   
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)